6 Comments

    • Eva B M

      Tack! Gillar det här konstverket. Det är en identitet med Kvarndammen även om det inte stått där mer än dryga 10 år. Det är i all fall kul att se det i årstidernas olika skiftningar.

  1. Vattenkonst året om, här i frusen form. Vackert och ovanligt (där jag rör mig i Stockholm är alla fontäner tömda). Konstverket du visar är nog mer stabilt i kylan än vad fontäner är. Det är riktigt fina och hårda trissbilder!

Comments are closed.