EFIT 17/6: Några få fotoögonblick en arbetaronsdag i mitten av juni

Halva juni har passerats och idag är det dags för Ett Foto I Timmen (EFIT) – ett fotoprojekt som tar en bild i timmen på en förutbestämd dag. Ännu en vanlig arbetsdag som ska dokumenteras. Dock med väldigt få fotoögonblick då det råder totalt fotoförbud på jobbet. Men håll tillgodo med min morgon och den första delen av kvällen.